Vanematele mõeldud treeningud on viimasel ajal muutunud äärmiselt populaarseteks. On ju need mõeldud õigeks suhtlemiseks oma lastega. Vanematele mõeldud treening on vajalik nendele, kes ei suuda oma lastega leida ühist keelt. Reeglina korraldatakse neid 10-st inimesest koosnevas rühmas üks kord nädalas.

Laste kasvatamisega seotud kursused vanematele pakuvad kõikidele soovijatele saada vajalikke teadmiseid laste kasvatamise kohta ja mõista laste psühholoogiat. Samuti võimaldavad vanematele mõeldud psühholoogilised treeningud ületada kõik stereotüübid ja töötada välja lastega suhtlemise kogemused. Peale neid treeninguid õpite kasvatama lapsi tervete ja õnnelikena.

Positiivne efekt vanematele mõeldud treeningutest

Nagu näitab praktika, on vanematele mõeldud treeningute külastamisest saadav kasu suur. Esiteks võite rääkida oma isiklikest kasvatamise probleemidest. Teiseks võite analüüsida laste kasvatamist teistest peredest.

Iga vanem tahab oma lapse jaoks olla autoriteediks. Praktikal aga osutub kõik olema hoopis teisiti.

Kaasaegsed lapsed kipuvad sageli olema sõnakuulmatud ja ei tee seda, mida nendelt palud. Vanemad aga püüavad lahendada kõiki konfliktolukordi hirmutamise ja karistamisega. See aga on täiesti vale lähenemine probleemile.

Just vanematele mõeldud kursused õpetavad teile, et konfliktolukordades sobivad paremini leebemad meetodid. Püüdke leida oma lapsega kontakt läbi mängu, ühistegevuse. Sest hirmutamine ja alalised karistamised vaid süvendavad olukorda. Laps kasvab kompleksides ja üksikuna. Ebaõige kasvatamise tõttu võib alatiseks kaotada oma lapse usalduse.

Treening vanematele ja lastele näitab teile, et halbu vanemaid või halbu lapsi pole olemas. Lihtsalt sageli ei suuda ei ühed ega teised leida üksteisega ühist keelt. Muidugi on väikeste lastega kõik veidi teisiti, kui täiskasvanutega.

Pisilastele piisab teie vahetust juuresolekust, mängust ja tähelepanust. Ning teie väikemees on kõige õnnelikum. Teismelistele aga tuleb läheneda eriliselt.

Koolilaste või eelkooliealiste laste vanematele mõeldud treening pole mittelihtlabane psühholoogiline kursus, mis annab teatud teadmiseid laste kasvatamisest, need on harjutused, mis õpetavad teile lahendada kõiki konfliktolukordi rahulikus toonis. Sellised treeningud õpetavad vanematele paremini mõista oma lapsi ja kehtestada nendega usalduslikud ja sõbralikud suhted.

Тренинг для родителей

Eelised lastele ja vanematele mõeldud treeningute külastamisel

lastele ja vanematele mõeldud treeningute külastamise põhieelisteks võib pidada:

  • teoreetiliste ja praktiliste teadmiste saamist;
  • võimalust täita erinevaid harjutusi;
  • võimalust näha ennast kõrvalseisja pilguga;
  • võimalust mängida läbi erinevaid eluolukordi.

Kui te tõepoolest soovite kasvatada rahulikke, tasakaalukaid ja õnnelike lapsi, registreeruge laste psühholoogia kursustele juba täna. Sest vaid nii õpite mõistma laste halva käitumise põhjuseid, teadvustate oma jämedad eksimused kasvatamises ja saate teada, kuidas ehitada üles ideaalseid suhteid oma peres.

Kes juhib laste kasvatamise treeninguid?

Reeglina korraldavad laste kasvatamisega seotud treeninguid pika tööstaažiga psühholoogid. Need inimesed teavad täpselt oma eriala kõiki peensuseid ja nüansse. Lisaks sellele, et valdavad teatud teadmiseid, oskavad õpetada teistele vanematele rakendada neid teadmiseid elulistes olukordades.

Juba peale esimest tundi võivad vanemad proovida seda kogemust isiklikul praktikal rakendada. Tänu sellele, et kõik elulised situatsioonid mängitakse tunnis läbi kvalifitseeritud spetalistidega, suudate tulevikus vältida laste kasvatamises tehtavaid vigasid. Uskuge, vaadata enda eksimustele kõrvaltvaataja pilguga on kasulik igale inimesele.

Millest koosnevad vanematele mõeldud treeningud

Iga naistele mõeldud treening koosneb:

  • teooriast;
  • praktikast;
  • mängudest ja harjutustest.

Neid jaotatakse laste vanusekategooriate järgi. Näiteks eksisteerivad kursused tulevastele vanematele. Sellistel treeningutel õpetavad psühholoogid tulevastele vanematele kõike, mis on tähtis väikelapse kasvatamisel imikueast alates.

Samuti on tunnid vanematele, kellel on veel väga väiksed lapsed. Olemas treeningud vanematele ja eelkooliealistele lastele, on ka nendele, kelle lapsed käivad juba vanemates klassides. Laste koolitamispsühholoogia temaatika, nagu ka erinevas vanuses laste kasvatamise soovitused erinevad oluliselt üksteisest.

Mistõttu treeningu valimisel tuleb arvestada ka oma lapse vanust, teil kujunenud konfliktolukorda ja muid nüansse.

Kuid millised ka poleks teie peres olevad probleemid, õpetatakse teile laste kasvatamise treeningutel lahendada kõiki konflikte rahulikus olukorras, kasutamata vägivalda, ähvardusi ja karjumist. Külastage laste kasvatamise kursuseid juba täna ning juba mõne aja pärast märkate, kuidas teie elu ja teie lapse elu muutub paremaks.