Pädev vanem

Kursuse andmed

  • Esmaspäev | 10.09.2018Kuni Esmaspäev | 08.10.2018
  • 18:00 - 22:00
  • Сыле 64
  • 55966676
  • 14Osalejad
  • 2Töötajad
  • €290Registreerimine

 

——————————————————————————————————–

NLP treeningprogramm vanematele

Kogu meie elu koosneb suhtlemisest. Iga päev oleme tihedas kontaktis iseendaga, ametnikega, riigiga, ülemustega, alluvatega, sugulastega, abikaasaega, lastega, vanematega. Ja mitte alati õnnestub meil olla rahul meie kommunikatsioonide tulemustega.

See kursus on mõeldud nendele, kes tahavad õppida efektiivselt saavutama suhtluses vajalikku tulemust. Tutvute peres olevate konfliktolukordade mõjusate lahendusmeetoditega, millest saavad kasu nii lapsevanem, kui laps ja keegi ei jää kaotajaks! Vanemad suudavad omandada võimsaid mõjumeetmeid lapsele, oskust lülitada välja negatiivseid emotsioone ja kasutada mitteverbaalset keelt laste positiivse käitumise püsivate mudelite loomiseks.

LAPSEVANEM – on rohkem, kui amet.

Teie kätes on teie laste SAATUS ja TULEVIK.

Aidake oma lapsel saada selleks, kellena te tahaksite teda näha.

Kui tahate saada lapse parimaks liitlaseks ja abistajaks, olla pidevalt kursis tema probleemidega, osutades talle õigeaegselt vajalikku tähelepanu, õppida efektiivseid kommunikatiivmeetodeid, millede abil suudab laps ise lahendada oma probleeme ja võtma endale vastutust nende lahendamise eest – on see treening just teile!

Käesolev kursus aitab vanematel:
• Kujundada lapses vajalikke iseloomujooni, väärtuseid, usku ja veendumusi;
• Õpetada lapsele ise lahendada oma probleeme ja kanda nende eest vastutust;
• Osutada lapsele mõju;
• Saada lapse jaoks autoriteediks;
• Mõjuda lapsele nii, et koolitamisprotsess muutuks tema jaoks väärtuseks ning kulgeks huvi ja innustusega;
• Töötada lapses välja sõnakuulekus;
• Arendada lapses vastutustunnet, enesekindlust ja muid omadusi, mis on vajalikud elus edu saavutamiseks;

Treeningul saadud teadmised ja kogemused võimaldavad Teil üles ehitada efektiivseid vastastikkuseid suhteid nii oma peres, kui suhetes sõpradega, kolleegide ja klientidega, samuti annavad võimaluse ennast paremini mõista.

Treeningu kestvus 40 tundi. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas esmaspäeviti ja neljapäeviti 4 tunni kaupa.

Hind 290 EUR.

Seda treeningut teistkordselt läbivatele 50 % hinnaalandus.