Kommunikatiivne video-treening

Kursuse andmed

 • Kolmapäev | 21.02.2018Kuni Neljapäev | 22.03.2018
 • 18:00 - 22:00
 • Таллинн, Сыле 64
 • +372 55 966 676
 • 10Osalejad
 • 2Töötajad
 • €290Registreerimine

Kommunikatiivne video-treening

Me suhtleme ka vaikides.

Kommunikatsiooni mõiste seisneb reaktsioonis, mida see esile kutsub.

Suhtluspartneri reaktsioon peegeldab kommunikatsiooni efektiivsust või ebaefektiivsust. Kui inimesed vastavad kommunikatsioonile nii, nagu me soovime, oleme saavutanud soovitut. Kui nende vastused erinevad oodatust, võime lihtsalt saata muid signaale ja saada nende abil selliseid reaktsioone, mida soovime.

Vahetute kontaktide tõhususest sõltub meie elus väga palju. Kui tundub, et suudaksid kolleegide, klientide ja lähedastega suhelda kuidagi teisiti, kuid ei tea kuidas, oleks alustuseks ilmselt kasulik osata näha end „kõrvalt“, teise inimese pilguga. Oleme liialt harjunud elama ühes ja samas “kestas”, oleme oma MINAs liialt kinni. Tegelikult aga ei kuule me isegi omaenda häält nii, nagu kuulevad seda teised (meile tundub ta madalam, kuna madalsagedused resoneeruvad teisiti). Samuti ei märka me oma parasiitsõnu, kummalisi ja kohatuid žeste, käitumisviisi.

Videotreening võimaldab näha ennast nii, nagu näevad teised, treeningu käigus filmitud videomaterjalid aitavad teha vajalikke korrektiive saamaks soovitavaid tulemusi.

 

Videotreening kujutab endast tõhusat metoodikat, mille abil võib märgatavalt tõsta isiksustevahelise suhtlemise efektiivsust.

 

Oskad teha vajalikke korrektiive oma käitumises, kasutades selleks kaasaegseid psühhotehnoloogiaid ja NLP-tehnikaid.

Treeningut läbides oskad: 

 • kutsuda partneris esile usaldust ning jõuda temaga kokkuleppele;
 • kuulata ja kuulda vestluskaaslast, mõista kehakeelt;
 • “lugeda” vestluskaaslase käitumist kaudsete tunnuste alusel;
 • mõista suhtluspartneri kommunikatsiooni stiili ning juhtida see vajalikus suunas;
 • valitseda oma ja partneri emotsionaalset seisundit;
 • valida edukas käitumine erinevates olukordades;
 • suunata efektiivselt suhtlust partneritega, osutada nendele soovitavat mõju;
 • valida uusi efektiivsemaid käitumis- ja suhtlemisvorme.

Kommunikatiivkogemuste treeningu sisu

 • rollimängud, harjutused, võimalus pakkuda vajalikke süžeesid;
 • kommunikatiivsete oskuste ja kogemuste harjutamine;
 • enda ja partneri emotsionaalse seisundi reguleerimine;
 • usalduslike suhete loomise tehnoloogiad;
 • suhtluse kongruentsus;
 • silmside ja kehakeel;
 • aktiivse kuulamise meetodid;
 • NLP-tehnoloogiad ligipääsuks vajalikele ressurssidele;
 • mitteverbaalse kommunikatsiooni mõistmise oskused;
 • paindlikkuse ja kindlustunde arendamine keerulistes suhtlusolukordades;
 • kommunikatsioonistiilide mõistmine transaktsionaalse analüüsi abil.

 

Ehk oled meeldivalt üllatunud avastades, et muuta oma käitumist on üsna kerge! 

 

Soovijad saavad oma videosalvestused kasutamaks iseseisvalt treeningul saadud kogemuse kinnistamiseks.

Kestvus 10 tundi (18:00-22:00), kaks korda nädalas.

Kursuse hind 290 eur.

Kordajatele 50 % hinnaalandus.

.

Info ja registreerimine:

tel. +372 55 966 676

info@agneskraus.ee